Departamentul este responsabil pentru:

 • conceperea şi editarea hărţilor nautice analogice, în conformitate cu cerinţele standardelor OHI şi NATO, în funcţie de destinaţia comercială şi/sau militară a acestora
 • conceperea şi producerea hărţilor electronice de navigaţie tip ENC S-57, Ed.3.1
 • conceperea și editarea documentelor și publicațiilor nautice: Cartea pilot a Mării Negre, Supliment la Cartea pilot a Mării Negre, Cartea farurilor, semnalelor de ceață, și radiofarurilor din Marea Neagră și Marea Marmara, Regulile sistemului de balizaj maritim, Atlasul de simboluri și abrevieri folosite pe hărțile marine, Table nautice, Catalogul hărților și publicațiilor nautice, Avizul pentru navigatori, Ediția speciala a avizului pentru navigatori, Anexa la ediția speciala a avizului pentru navigatori, Lista recapitulativă a avizului pentru navigatori, Avize radio pentru navigatori (avertismente de navigație)
 • colectarea informațiilor de siguranță maritimă și publicarea avertismentelor NAVAREA care se referă la siguranța navigației (avize radio pentru navigatori) pentru a fi transmise prin serviciile NAVTEX și SeftyNet naționale și internaționale

 

În prezent, tehnologia modernă din dotarea secţiei oferă posibilitatea de a răspunde exigenţelor sporite din domeniul navigaţiei, cât şi provocării de schimbare radicală a fizionomiei cartografiei maritime în ansamblu prin elaborarea hărţii electronice de navigaţie (ENC).

Soft-urile utilizate, de o mare precizie şi cu posibilităţi extinse de detaliere cartografică, cuprind o serie de module specializate pentru editarea hărţilor de navigaţie marine şi electronice, respectându-se în totalitate cerinţele de standardizare recomandate de OHI.

 

 • Analiza toponimiei hărții marine

 • Scanarea și multiplicarea hărții marine

 • Compararea hărții marine cu harta electronică de navigație

 • Verificarea bazei matematice a hărții electronice de navigație

 • Corectarea hărții marine

 • Actualizarea hărții etalon

 • Redactarea unei publicații nautice

 • Redactarea unei hărți marine

 • Redactarea porțiunii de uscat pentru o hartă marină

Top