Secţia Meteorologie Marină este structura specializată principală de asigurare meteorologică a Forţelor Navale Române, având în cadrul acestora statut de centru meteorologic operaţional.

Rolul secţiei este supravegherea meteorologică maritimă permanentă şi prognozarea vremii în zonele de responsabilitate şi de interes ale Forţelor Navale, în scopul siguranţei navigaţiei, îndeplinirii misiunilor, protecţiei personalului şi utilizării eficiente a infrastructurii, tehnicii şi armamentului.

De asemenea, pentru a-şi îndeplini misiunile, Secţia Meteorologie Marină funcţionează ca un centru de prognoză în cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Naţional al României – SIMIN.

Pentru a-şi atinge obiectivele, secţia exploatează, întreţine şi dezvoltă Sistemul Meteorologic Integrat Naţional al Forţelor Navale (SIMIN-FN) şi Reţeaua de Supraveghere Meteorologică Maritimă a Forţelor Navale (RSMM-FN), formată din staţii meteorologice automate costiere şi navale.

Secţia coordonează activitatea şi instruirea personalului din sistemul meteorologic al Forţelor Navale şi realizează cooperarea meteorologică a Forţelor Navale cu structurile similare din NATO sau din afara acesteia.

De asemenea, elaborează şi revizuieşte manualele, instrucţiunile şi ordinele care implementează standardele meteorologice în Forţele Navale.

 

 • Elaborarea a prognozelor

 • Şedinţă de elaborare a prognozelor

 • Mentenanţa staţiei meteorologice la NMH Cătuneanu

 • Staţia meteorologică litorală automată far verde Mangalia

 • Mentenanţa staţiei meteorologice far verde Mangalia

 • Staţia meteorologică litorală automată far verde Midia

 • Staţia meteorologică litorală automată Gura Portiţei

 • Mentenanţa staţiei meteorologice far aterizare Sulina

 • Staţia meteorologică Sulina din reţeaua naţională

 • Staţia meteorologică litorală far aterizare Tuzla

 • Mentenanţa staţiei meteorologice far aterizare Tuzla

 • Reuniunea Grupului de lucru al ACO pentru schimb de date meteorologice şi oceanografice – ACOMEX 2009, Riga – Letonia

 • Reuniunea Grupului de lucru al ACO pentru schimb de date meteorologice şi oceanografice – ACOMEX 2009, Riga – Letonia

Top