Principalele activitati desfasurate de Direcţia Hidrografică Maritimă:

      • gestionarea sistemului naţional de informaţii hidrografice maritime;
      • realizarea, gestionarea şi ţinerea la zi a fondului de date şi informaţii privind activitățile de cartografie, geodezie marină şi navigaţie maritimă;
      • cercetarea batimetrică a mării;
      • cercetarea geodezică şi de altă natură a obiectelor din zona costieră, din mare, de pe solul submarin şi din zona submarină;
      • geofizica mării şi oceanografia în arealul relevant pentru hidrografie;
      • elaborarea, producţia si actualizarea hărţilor marine de navigaţie şi a documentelor nautice pentru zona de responsabilitate din Marea Neagra;
      • reprezentarea României la organizaţiile internaţionale cu care aceasta cooperează în domeniul hidrografiei maritime și a semnalizării maritime;
      • serviciul permanent de monitorizare şi prognoză meteorologică maritimă pentru Fortele Navale;
      • avertizarea, atenționarea și informarea asupra fenomenelor meteorologice periculoase în vederea planificării și desfașurării activităților militare și generale ale Forțelor Navale;
      • vânzarea hărţilor şi publicaţiilor nautice româneşti;
      • elaborarea publicaţiilor nautice, a avizelor pentru navigatori şi a avizelor radio pentru navigatori;
      • asigurarea hidrografică, de navigaţie, geografică, topo-geodezică şi hidrometeorologică a Forţelor Navale;
      • compensarea aparaturii de navigaţie pentru navele Fortelor Navale sau pentru orice alte nave civile la solicitare;
      • mentenanța sistemului de semnalizare maritimă de pe litoralul romanesc.

Top