Componenta SIMIN din Forţele Navale a fost realizată în anii 2002-2003 şi este constituită, în principal, din consola de prognoză de la sediul DHM, terminale de briefing meteo instalate la marile unităţi, conectate la consola de prognoză, şi reţeaua de comunicaţii.

Acest sistem asigură un flux permanent şi securizat de date şi informaţii meteorologice în timp real, prelucrarea acestora şi transmiterea către unităţi a prognozelor, avertizărilor, atenţionărilor, informărilor şi altor produse meteorologice.

Pentru măsurarea parametrilor meteorologici în zonele de responsabilitate şi de interes şi asigurarea unei surse proprii de date, în anii 2007-2009 a fost realizată şi dezvoltată Reţeaua de Supraveghere Meteorologică Maritimă a Forţelor Navale.

În prezent aceasta cuprinde 7 staţii meteorologice automate costiere, instalate la farurile de semnalizare din subordinea DHM, şi 4 staţii meteorologice automate navale, instalate la bordul unor nave din Forţele Navale.

Această reţea funcţionează ca o reţea locală, complementară sistemului naţional, destinată supravegherii meteorologice a zonei maritime de responsabilitate şi de interes a Forţelor Navale, care măsoară şi colectează în timp real datele privind principalele elemente şi fenomene meteorologice.

O dovadă a performanţelor şi interesului pentru datele obţinute din reţeaua proprie este încheierea la sfârşitul anului 2010 a unui protocol de colaborare cu Administraţia Naţională de Meteorologie pentru schimbul reciproc în timp real de date meteorologice brute.

Principalul proiect de viitor vizează dezvoltarea acestei reţele, atât prin completarea staţiilor existente cu senzori suplimentari pentru măsurarea şi a altor parametri meteo, cât şi prin instalarea de noi staţii la bordul navelor din Forţele Navale.

Top