SENZOR MĂSURAREA PROFILULUI VITEZEI SUNETULUI ÎN APĂ MIDAS

Senzorul permite pe lângă măsurarea vitezei sunetului în apă şi măsurarea temperaturiii şi a presiunii la diferite adâncimi. Totodată are posibilitatea de a calcula profilul vitezie sunetului în apă.

 

CARACTERISTICI SENZOR:

Viteza sunetului:

 • Gama de măsură : 1400 – 1600m/s
 • Rezoluţie : 0,001m/s
 • Precizie : ±0,03m/s

Temperatura:

 • Gama de măsură: -5ºC - +35ºC
 • Rezoluţie : 0,005ºC
 • Precizie : ±0,01ºC

Presiune:

 • Gama de măsură : 300 / 600 bar
 • Rezoluţie : 0,001% din scală
 • Precizie : ±0,01% din scală

SENZORI MĂSURAREA CARACTERISTICILOR BIOCHIMICI ÎN APĂ MIDAS CTD + Multiparameter

Senzorii sunt integraţi într-un sistem CTD având capacitatea de a măsura pe lângă parametrii standard – conductivitate, temperatura şi următorii parametrii: saturaţia de oxigen (DO), turbiditate, pH, caracteristici de oxido- reducere ORP- REDOX, nivelul de clorofilă (fluor).

 

CARACTERISTICI SENZORI:

Senzor de temperatură:

 • tipul: PRT
 • domeniu de masură: 5 - 35°C
 • precizie: ±0.005°C
 • rezoluţie de afişare: 0.002°C

Senzor de conductivitate:

 • tipul: celulă inductivă
 • domeniu de masură: 0 – 80mS/cm
 • precizie: ±0.01 mS/cm
 • rezoluţie de afişare: 0.002°C – 80mS/cm

Senzor de presiune:

 • tipul: celula piezo-rezistivă
 • domeniu de masură: până la 600bar
 • precizie: ±0.01%
 • rezoluţie de afişare: 0.001%

Senzor oxigen dizolvat (DO):

 • tipul: celulă Clark
 • domeniu de masură: 0 – min 1ml/l
 • precizie: ±0,07 ml/l
 • rezoluţie de afişare: 0,017 ml/l

Senzor de turbiditate:

 • tipul: Seapoint STM
 • domeniu de masură: 0 – min 2000 FTU
 • precizie: ±2 %
 • rezoluţie de afişare: 0,002 %

Senzor Ph:

 • tipul: electrod cu variaţie de presiune
 • domeniu de masură: 2 – 12
 • precizie: ±0,05%
 • rezoluţie de afişare: 0,01

Senzor REDOX (ORP):

 • tipul: electrod cu variaţie de presiune
 • domeniu de masură: ±1500 mV
 • precizie: ±1 mV
 • rezoluţie de afişare: 0.1mV

Senzor clorofilă:

 • tipul: fluormetru
 • domeniu de masură: 0 – 150 µg/l
 • precizie: ±0,03 µg/l
 • rezoluţie de afişare: 0.005 %

SISTEM DE SENZORI PENTRU MĂSURAREA CARACTERISTICILOR VALURILOR MARINE MIDAS

Sistemul este compus din trei senzori ce pot lucra atât separat cât şi în sistem triangulaţie şi poate măsura caracteristicile valurilor marine (direcţie, înălţime şi frecvenţă) şi permite realizarea unor profil de evoluţie în timp.

 

CARACTERISTICI SENZORI:

Senzor presiune (tip tensiometru):

 • Gama de masură : 50 dBar standard (aproximativ 40m adâncime)
 • Rezoluţie : 0,0025% raza (1,25mm pe un senzor 50 dBar)
 • Precizie : ±0,04% raza (±2cm pe un senzor de 50 dBar)

Senzor presiune (tip cuarţ rezonant):

 • Gama de masură : 65 psi standard (aproximativ 35m adâncime)
 • Rezoluţie : 0,001% raza (0,5mm pe un senzor 65psi)
 • Precizie : ±0,01% raza (±0,5cm pe un senzor de 65 psi)

Senzor temperatură:

 • Tip PRT
 • Gama de măsură : -5 - 35°C
 • Rezoluţie : 0,002°C din scala
 • Precizie : ±0,005°C din scala

GRADIOMETRU SEAQUEST

MAGNETOMETRU SEA SPY

Top