În conformitate cu Legea nr.395/2004 privind activitatea hidrografică maritimă și Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M129/2016 privind stabilirea datelor publice obținute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziția utilizatorilor, a activităților hidrogrografice, cartografice și de publicare care se pot desfășura contra cost, precum și a tarifelor aferente acestora, Direcția Hidrografică Maritimă colectează taxa pentru serviciul de semnalizare maritimă prin faruri pentru navele străine şi româneşti care intră în porturile maritime românești.

Acestă taxă este:

  • pentru nave maritime = 0,03 euro/UTB
  • pentru nave pescadoare = 0,02 euro/UTB

În cazuri speciale tariful se aplică la tonajul brut REDUS cum este menționat în Certificatul Internațional de Tonaj al navei, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 530/2012. Pentru buna funcționalitate și corectitudine, o copie a Certificatului Internațional de Tonaj va fi transmisă cu celeritate Direcției Hidrografice Maritime Constanța.

Plata va fi efectuată exclusiv prin transfer bancar în unul din conturile indicate pe factura fiscală emisă de către Direcția Hidrografică Maritimă în vederea plății, în lei, la cursul practicat de Banca Națională a României din ziua facturării, conform art. 2, alin. 1 din Ordinului nr. 129/2016. Cuantumul spezelor bancare de transfer până în momentul creditării contului Direcției Hidrografice Maritime, precum și riscul transferului bancar sunt asumate exclusiv de către Agent. Plata se poate efectua și în euro, în contul special de valută (euro) specificat pe factura fiscală emisă, numai în cazurile teimeinic justificate de către Beneficiar/Agent.

Conturile Direcției Hidrografice Maritime:

  • RO58 TREZ 2312 0E33 0800 XXXX - lei - deschis la Trezoreria Constanța
  • RO25 RZBR 0000 0600 1582 0255 - lei - deschis la banca Reiffeisen Bank
  • RO37 RZBR 0000 0600 1593 1104 - euro - deschis la banca Reiffeisen Bank

Beneficiarul/Agentul este obligat să achite integral factura în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data comunicării de către Direcția Hidrografică Maritimă Constanța, prin fax sau email. După această perioda beneficiarul / agentul va plăti penalități. Dobânzile legale penalizatoare sunt calculate conform prevederilor Legii nr. 72/2013, în cunatum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea neexecutată a obligației până la data îndeplinirii integrale a acesteia.

 

Model de contract de prestări servicii încheiat între Direcția Hidrografică Maritimă și agenți, format pdf (31 KB)

 

Pentru detalii privind serviciul de semnalizare maritimă prin faruri puteți lua legătura direct cu personalul din compartimentul responsabil:

Top