Publicaţia nautică "DH-105, Simboluri şi abrevieri folosite pe hărţile marine româneşti" conţine simbolurile, termenii specifici şi abrevierile folosite pe hărţile de navigaţie analogice editate de Direcţia Hidrografică Maritimă.

 

Achiziţionarea acestui produs se poate face doar la sediul Direcţiei Hidrografice Maritime şi doar pe suport de hârtie. Preț 18 Euro plătibili în Lei la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top