Acest serviciu de actualizare hărți este valabil doar pentru hărțile clasice elaborate de către Direcția Hidrografică Maritimă începând cu luna Ianuarie 2020 și doar pentru edițiile curente ale acestora.

Pentru actualizarea edițiilor curente ale hărților de navigație mai vechi de 2020, consultați Avizele pentru navigatori (anuale,permanente, preliminare și temporare) elaborate de Direcția Hidrografică Maritimă.

Direcția Hidrografică Maritimă își rezervă dreptul de a actualiza fișierele din tabel cu informațiile conținute în Avizele pentru Navigatori până pe data de 15 a lunii curente pentru avizul emis în luna anterioară, (ex. până pe data de 15 martie se vor actualiza fișierele din tabel cu Avizul pentru Navigatori din luna februarie).This chart update service is valid only for paper charts created by RO MHD starting with January 2020 and only for current chart editions.

To update paper charts editions older than 2020, consult Romanian Maritime Hydrographic Directorate Notices to Mariners (annual, permanent, preliminary and temporary).

Romanian Maritime Hydrographic Directorate reserves the right to update the files in the table with the information contained in the Notices to Mariners by the 15th of the current month for the Notice issued in the previous month, (eg. by March 15 the files in the table will be updated with the Notice to Mariners issued in February).Nr. hartă
Chart No.
Scara 1:
Scale 1:
Denumire
Chart Title
Ediție
Edition
Data ediției
Edition date
Actualizări (pdf)
Updates (pdf)
Hartă (jpg)
Chart (jpg)
1.005.11 5 000 Portul Mangalia. Partea de vest 3 15 IAN 2024
1.005.12 5 000 Portul Mangalia. Partea de est 4 15 IAN 2024
1.005.21 5 000 Portul Constanța 3 23 MAR 2022
1.005.22 5 000 Portul Constanța 3 26 IUL 2022
1.005.23 5 000 Portul Constanța 2 15 FEB 2020
1.005.24 5 000 Portul Constanța 3 23 MAI 2022
1.005.31 5 000 Portul Constanța - Zona Midia. Partea de vest 4 10 IAN 2024
1.005.32 5 000 Portul Constanța - Zona Midia. Partea de est 4 10 IAN 2024
1.010.11
(INT 3902)
10 000 Port of Mangalia 3 15 IAN 2024
1.010.21 10 000 Portul Constanța. Zona de sud 3 20 DEC 2021
1.010.22 10 000 Portul Constanța. Zona de nord 3 17 NOV 2021
1.010.31
(INT 3904)
10 000 Port of Constanta – Midia Zone 3 10 IAN 2024
1.030.02
(INT 3905)
30 000 Port of Constanta and Approaches 2 15 FEB 2021
1.030.09
(INT 3908)
30 000 Port of Sulina and Approaches 1 29 IAN 2021
1.050.01 50 000 De la Vama Veche la Capul Tuzla 2 14 FEB 2022
1.050.02 50 000 De la Capul Tuzla la Capul Midia 2 13 AUG 2021
1.050.03 50 000 De la Capul Midia la Grindul Chituc 2 03 MAR 2022
1.050.04 50 000 De la Grindul Chituc la Zaton 2 22 NOV 2022
1.050.05 50 000 De la Zaton la Sf. Gheorghe 2 22 NOV 2022
1.050.06
(INT 3907)
50 000 Gura Sf. Gheorghe to Gura Musura 1 20 SEP 2021
1.250.01 250 000 De la Nos Kaliakra la Brațul Chilia 2 17 NOV 2021
1.300.01
(INT 3820)
300 000 Nos Kaliakra to Delta Dunării 2 20 SEP 2021

Top