Laboratorul Analiză Informații METOC are ca domeniu de competenţă şi activitate meteorologia marină și oceanografia militară, fiind singura structura specializată de asigurare cu date și produse METOC a Forţelor Navale. Rolul laboratorului este de a analiza, elabora și distribui produse de sprijin informațional geospațial adaptate la specificul fiecărui tip de operație maritimă. În acest scop sunt analizate şi prelucrate datele meteorologice provenite de la stațiile meteorologice din Rețeaua de Supraveghere Meteorologică Maritimă a Forțelor Navale (RSMM-FN) și din Sistemul Meteorologic Integrat Național al Forțelor Navale (SIMIN-FN), alături de datele oceanografice colectate de specialiștii DHM sau provenite din surse externe.

Informațiile METOC sunt transmise în formatul “Luminilor semaforului”: Verde-impact operațional minim; Galben – impact operațional moderat; Rosu-impact operațional sever.

 

  • Impactul factorilor meteorologici asupra operațiilor maritime

Top