Publicaţia nautică "DH-105, Simboluri şi abrevieri folosite pe hărţile marine româneşti" conţine simbolurile, termenii specifici şi abrevierile folosite pe hărţile de navigaţie analogice editate de Direcţia Hidrografică Maritimă.

 

Achiziţionarea acestui produs se face la sediul Direcţiei Hidrografice Maritime şi doar pe suport de hârtie. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, după emiterea facturii, în contul:

RO41 TREZ 2315 005X XX00 0374

Preț 18 Euro plătibili în Lei la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top