Principalele activitati desfasurate de Direcţia Hidrografică Maritimă:

      • gestionarea sistemului naţional de informaţii hidrografice maritime;
      • realizarea, gestionarea şi ţinerea la zi a fondului de date şi informaţii privind activitățile de cartografie, geodezie marină şi navigaţie maritimă;
      • cercetarea batimetrică a mării;
      • cercetarea geodezică şi de altă natură a obiectelor din zona costieră, din mare, de pe solul submarin şi din zona submarină;
      • geofizica mării şi oceanografia în arealul relevant pentru hidrografie;
      • reprezentarea României la organizaţiile internaţionale cu care aceasta cooperează în domeniul hidrografiei maritime și a semnalizării maritime;
      • avertizarea, atenționarea și informarea asupra fenomenelor meteorologice periculoase în vederea planificării și desfașurării activităților militare și generale ale Forțelor Navale;
      • compensarea aparaturii de navigaţie pentru navele Fortelor Navale sau pentru orice alte nave civile la solicitare;
      • elaborarea hărţilor de navigaţie maritimă analogice şi electronice oficiale pentru zona economică exclusivă a României;
      • elaborarea publicaţiilor nautice, a avizelor pentru navigatori şi a avizelor radio pentru navigatori oficiale pentru zona economică exclusivă a României;
      • întocmirea şi punerea la dispoziţia comisiilor de experţi pe probleme de delimitări maritime calcule tehnice, hărţi, schiţe şi variante de trasare a limitelor şi frontierelor maritime internaţionale;
      • asigurarea hidrografică, de navigaţie, geografică şi hidrometeorologică a Forţelor Navale;
      • vânzarea hărţilor şi publicaţiilor nautice oficiale româneşti.
      • mentenanța sistemului de semnalizare maritimă de pe litoralul romanesc.
      • activități de cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie (cercetare fundamentală, cercetare aplicată, dezvoltare experimentală).

Top