Componenta SIMIN din Forțele Navale a fost realizată în anii 2002-2003 și este constituită în principal în serverul de date de la sediul DHM, terminalele de briefing de la marile unități conectate la serverul DHM și rețeaua de comunicații. Acest sistem asigură un flux permanent și securizat de date meteorologice în timp real.

În prezent aceasta cuprinde 7 staţii meteorologice automate costiere, instalate la farurile de semnalizare din subordinea DHM, şi 5 staţii meteorologice automate navale, instalate la bordul unor nave din Forţele Navale.

Această reţea funcţionează ca o reţea locală, complementară sistemului naţional, destinată supravegherii meteorologice a zonei maritime de responsabilitate şi de interes a Forţelor Navale, care măsoară şi colectează în timp real datele privind principalele elemente şi fenomene meteorologice.

O dovadă a performanţelor şi interesului pentru datele obţinute din reţeaua proprie este încheierea la sfârşitul anului 2010 a unui protocol de colaborare cu Administraţia Naţională de Meteorologie pentru schimbul reciproc în timp real de date meteorologice brute.

Principalul proiect de viitor vizează dezvoltarea acestei reţele, atât prin completarea staţiilor existente cu senzori suplimentari pentru măsurarea şi a altor parametri meteo, cât şi prin instalarea de noi staţii la bordul navelor din Forţele Navale.

Top