Publicaţia nautică "Cartea farurilor şi semnalelor de ceaţă din Marea Neagră şi Marea Marmara (DH-103)" conţine date informative asupra mijloacelor de semnalizare maritimă (vizuale, acustice şi electronice) instalate de-a lungul coastelor Mării Negre şi Mării Marmara şi destinate asigurării navigaţiei maritime.

 

Achiziţionarea acestui produs se face la sediul Direcţiei Hidrografice Maritime şi doar pe suport de hârtie. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, după emiterea facturii, în contul:

RO41 TREZ 2315 005X XX00 0374

Preț 25 Euro plătibili în Lei la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top