În anul 1942 a intrat în funcţiune farul de aterizare Midia. Acesta a fost modernizat şi electrificat în anul 1958.

Se află instalat în punctul φ = 44º20'50"N, λ = 28º40'58"E. Are o lumină albă cu sclipiri, perioada 5 s, vizibilitate 17 Mm, înălţimea luminii 36 m, înălţimea construcţiei 22 m. Turnul farului constă într-un schelet metalic cu zăbrele de culoare roşie, cu dungi orizontale albe şi o cupolă albă, octogonală.

Pe farul de intrare Midia se află instalat un semnal de ceaţă(nautofon) care emite litera „U” în codul Morse, perioada 30sec.

Farul de intrare în portul Midia, a intrat în funcţiune în anul 1989, este instalat pe extremitatea noului dig de larg (est) în punctul φ = 44º19'16"N, λ = 28º41'40"E, are o lumină albă cu sclipiri, perioada 5 s, vizibilitate 10 Mm, înălţimea luminii 25 m, înălţimea construcţiei 18 m. Turnul este o construcţie din beton, de culoare albă.

Lumina de intrare verde a intrat în funcţiune în anul 1989, este instalată pe extremitatea digului de sud, în punctul φ = 44º19'28 "N, λ = 28º41'31"E, are o lumină verde cu sclipiri, perioada 5 s, vizibilitate 6 Mm, înălţimea luminii 14 m, înălţimea construcţiei 9 m, aspectul construcţiei; un turn din beton, de culoare albă, având în vârf o cupolă din sticlă.

Lumina de intrare roşie a intrat în funcţiune în anul 1989, este instalată pe extremitatea digului de sud în punctul φ = 44º19'24"N, λ = 28º41'22"E, are o lumină roşie cu sclipiri, perioada 5 s, vizibilitate 6 Mm, înălţimea luminii 14 m, înălţimea construcţiei 9 m, aspectul construcţiei: un turn de beton, de culoare albă având în vârf o cupolă din sticlă.

Top