Publicaţia nautică "Avize pentru navigatori" se editează lunar şi conţine informaţii privind siguranţa navigaţiei în Marea Neagră şi Marea Marmara, precum şi textul avertismentelor radio de navigaţie transmise de coordonatorul zonei NAVAREA III. Se publică în limbile română și engleză.

 

Achiziţionarea acestui produs se face la sediul Direcţiei Hidrografice Maritime şi doar pe suport de hârtie. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, după emiterea facturii, în contul:

RO41 TREZ 2315 005X XX00 0374

Preț 7 Euro plătibili în Lei la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top