Laboratorul Cercetare Oceanografie este structura specializată de asigurare oceanografică, a Forţelor Navale.

Atribuţiile laboratorului cercetare oceanografie:

 • Cercetarea oceanografică şi geofizica zonei costiere şi de larg a mării, cercetarea reliefului şi solului marin, în părţile relevante pentru navigaţie, hidrografie şi acţiunile SMFN, executate în zona de responsabilitate a României la Marea Neagră
 • Actualizarea şi gestionarea bazei de date oceanografice maritime pe baza informaţiilor rezultate din activităţile specifice sau obţinute de la alte instituţii/organizaţii naţionale civile sau militare cu care cooperează
 • Asigurarea oceanografică a Forţelor Navale la pace şi război
 • Implementarea normelor O.H.I. pentru cercetări oceanografice, sondaje în zone cu adâncimi mari, metode de eliminare a datelor nesigure
 • Elaborarea de acte normative şi documentaţii pentru asigurarea oceanografică a Forţelor Navale
 • Elaborarea de proiecte de modernizare şi strategii de achiziţie a aparaturii şi echipamentelor specifice
 • Coordonarea activităţii de asigurare tehnică cu aparatură şi instrumente oceanografice pentru navele şi unităţile din Forţelor Navale
 • Asigură suportul tehnic pentru eliberarea de avize pentru desfăşurarea activităţilor oceanografice de către alte instituţii, organisme sau organizaţii publice ori private române sau străine care au prevăzute în statutul propriu astfel de activităţi specifice, conform Legii Hidrografiei
 • Organizarea, coordonarea activitaţilor şi misiunilor de cercetare oceanografică executate cu NMH "Cpt cdor A. Cătuneanu" şi şalupele hidrografice
 • Acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate personalului ambarcat din Forţele Navale care lucrează cu echipamentele specifice de oceanografie şi pregatirea periodică a acestora
 • Cooperarea cu instituţiile şi structurile de specialitate militare (grupuri de lucru ale NATO) sau civile din ţară şi din străinătate în domeniul oceanografiei

 

Top