Direcția Hidrografică Maritimă are relații permanente de colaborare cu instituții hidrografice din diferite state ale lumii și are semnate protocoale de cooperare cu serviciile hidrografice din tari cu tradiție maritimă îndelungată, cum ar fi: S.U.A., Marea Britanie, Italia şi Turcia, fiind în curs de negociere a unor astfel de protocoale cu instituțiile similare din Grecia, Ucraina, Bulgaria și Georgia.

 

De asemenea, în calitate de autoritate națională în domeniile hidrografiei, cartografiei şi semnalizării maritime, Direcția Hidrografică Maritimă este reprezentanta guvernului român la toate reuniunile și grupurile de lucru din cadrul IALA/AISM și OHI, organizații internaționale non – guvernamentale de profil, unde România este stat membru cu drepturi și obligații depline.

Personalul Direcției Hidrografice, participa in mod constant la conferințe si reuniuni destinate dinamizării cooperării in domeniul hidrografiei, oceanografiei si cartografiei, având ca obiective: creșterea siguranței navigației prin actualizarea și sporirea continuă a calității produselor și serviciilor hidrografice naționale; realizarea schimbului de informații privind siguranța navigației (MSI); uniformizarea, standardizarea și validarea hărților electronice pentru navigația maritimă internațională.

Direcția Hidrografică Maritimă este o structură activă la nivel NATO, sprijinind eficient toate acțiunile comune întreprinse de Aliați în zona de responsabilitate a Forțelor Navale Române, cu date și informații specifice domeniilor hidrografie, oceanografie și cartografie.

 

 • Conferința MGEOMETOC COE – februarie 2020 Lisabona, Portugalia

 • Negociere Memorandum de Înțelegere cu Serviciului Hidrografic Elen – septembrie 2019, Constanta

 • Grupul de lucru NATO pentru coordonare și cooperare cu autoritățile civile în domeniul naval – NATO Shipping Working Group 19 – mai 2019, Brugge, Belgia
   

 • Conferința NACPP – Constanta, noiembrie 2018
   

 • Grupul de lucru al tarilor membre OHI – noiembrie 2018 Bruxelles, Belgia
   

Top