Publicaţia anuală „Lista recapitulativă anuală avizului pentru navigatori” cuprinde hărţile marine care sunt afectate de avizele pentru navigatori publicate în ultimii doi ani precum şi avizele temporare şi preliminare în vigoare din ultimii doi ani. Se publică în limbile română și engleză.

 

Achiziţionarea acestui produs se face la sediul Direcţiei Hidrografice Maritime şi doar pe suport de hârtie. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, după emiterea facturii, în contul:

RO41 TREZ 2315 005X XX00 0374

Preț 7 Euro plătibili în Lei la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top