Direcţia Hidrografică Maritimă produce harta de navigaţie electronică (ENC) pentru utilizarea acesteia la bordul navelor militare şi comerciale în cadrul echipamentelor ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Fiind produsă de autoritatea naţională în domeniul activităţilor hidrografice maritime, în numele Ministerului Apărării Naţionale din România, şi respectând standardele recomandate de Organizaţia Hidrografică Internaţională (OHI), Centrul Internaţional pentru Hărţi de Navigaţie Electronice (IC-ENC), Asociaţia Internaţională de Semnalizare Maritimă (IALA) şi luând în considerare rezoluţiile Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), harta de navigaţie electronică produsă de Direcţia Hidrografică Maritimă îşi merită pe deplin titulatura, recunoscută în literatura de specialitate internaţională de “ENC – Electronic Navigational Chart”.

Hărţile de navigaţie electronice, tip ENC S-57, Ed. 3.1 reprezintă produsul de vârf al DHM.

Numărul acestora este în creştere, asigurându-se astfel:

  • o afişare superioară a informaţiilor de navigaţie georeferenţiate în cadrul ECDIS, prin obţinerea datelor despre poziţia, viteza şi drumul navei, furnizând o imagine instantanee a situaţiei curente
  • integrarea cu sistemele de poziţionare (D)GPS, precum şi cu senzorii de mişcare de la bordul navelor
  • planificarea şi monitorizarea rutelor, alegerea nivelului dorit de informaţii afişate
  • distribuirea şi actualizarea în timp scurt prin CD/internet

Hărţile de navigaţie electronice produse de DHM sunt hărţile de navigaţie electronice oficiale şi îndeplinesc în totalitate cerinţele de asigurare cu hărţi a navelor maritime în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Convenţia Naţiunilor Unite pentru Ocrotirea Vieţii Omeneşti pe Mare (SOLAS) pentru a fi utilizate în cadrul echipamentelor ECDIS.

Hărţile de navigaţie electronice româneşti şi actualizările acestora sunt validate de Centrul Internaţional pentru Hărţi de Navigație Electronice şi sunt vândute prin agenţiile de vânzare a hărţilor acreditate de acesta. Pentru detalii suplimentare vezi site-ul web www.ic-enc.org.

 

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top