Departamentul analiză, procesare, exploatare si producţie informaţii geospaţiale marine

 • Procesează și administrează baze de date cu date de mediu submarin specifice operațiunilor maritime din zona de responsabilitate a Forțelor Navale Române;
 • Procesează și administrează baze de date cu contacte submarine de interes specifice operațiunilor maritime din zona de responsabilitate a Forțelor Navale Române;
 • Administrează și actualizează baza de date cu caracteristicile echipamentelor și platformelor navale specializate lupei cu și împotriva minelor;
 • Analizează datele de mediu și contactele de interes și crează seturi de date specifice misiunilor MCM în sprijinul forţele specializate în lupta contra minelor;
 • Analizează datele geospațiale și crează produsele GIS specifice operațiunilor maritime în sprijinul Forțelor Navale Române și NATO;
 • Procesează și manageriază datele geospațiale și crează hărți tactice standardizate tip AML (Additonal Military Layers – Straturi Militare Adiționale) în sprijinul operațiunilor maritime ale Forțelor Navale Române și NATO;

 

 • Baza de date cu contacte subacvatice

 • Seturi de date pentru misiuni specifice

 • Epavă submarin

 • Epavă necunoscută

 • Strat militar aditional de hartă(AML)

 • Strat militar aditional de hartă(AML)

 • Strat militar aditional de hartă(AML)

Top