Nota hidrografică este un model de raportare standard prin care se solicită navigatorilor informaţii atunci când descoperă pericole de navigaţie noi sau susceptibile, când observă modificări în funcţionarea mijloacelor de semnalizare maritimă sau consideră că sunt necesare corecţii la hărţile analogice şi electronice sau la publicaţiile nautice ale Direcţiei Hidrografice Maritime. Aceste informaţii privind siguranţa navigaţiei sunt difuzate în avizul radio pentru navigatori şi editate ulterior in Avizul pentru navigatori.

 

model de nota hidrografica, format pdf (31 KB)

model de nota hidrografica, format word (33 KB)

Top