SECŢIA CARTOGRAFIE MARINĂ EXECUTĂ URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:

  • proiectarea, editarea şi tipărirea în tiraj a hărţilor de navigaţie maritimă analogice oficiale pentru zona economică exclusivă a României în conformitate cu cerinţele rezoluţiilor tehnice şi standardelor OHI;
  • proiectarea şi producerea hărţilor electronice de navigaţie tip ENC S-57, Ed.3.1 oficiale pentru zona economică exclusivă a României în conformitate cu cerinţele rezoluţiilor tehnice şi standardelor OHI şi recomandărilor IC-ENC;
  • proiectarea şi editarea documentelor și publicațiilor nautice: Cartea pilot a Mării Negre, Supliment la Cartea pilot a Mării Negre, Cartea farurilor, semnalelor de ceață, și radiofarurilor din Marea Neagră și Marea Marmara, Regulile sistemului de balizaj maritim, Simboluri și abrevieri folosite pe hărțile marine, Table nautice, Catalogul hărților și publicațiilor nautice, Avizul pentru navigatori, Ediția specială a avizului pentru navigatori, Anexa la ediția speciala a avizului pentru navigatori, Lista recapitulativă a avizului pentru navigatori, Avize radio pentru navigatori (avertismente de navigație).
  • colectarea informațiilor de siguranță maritimă și publicarea avertismentelor NAVAREA care se referă la siguranța navigației (avize radio pentru navigatori) pentru a fi transmise prin serviciile NAVTEX și SeftyNet naționale și internaționale.
  • participarea cu experţi tehnici în comisiile naţionale interministeriale de negociere privind delimitarea spaţiilor maritime de la litoralul românesc.

 

În prezent, tehnologia modernă din dotarea secţiei oferă posibilitatea de a răspunde exigenţelor sporite din domeniul navigaţiei, cât şi provocării de schimbare radicală a fizionomiei cartografiei maritime în ansamblu prin elaborarea hărţii electronice de navigaţie (ENC).

Soft-urile utilizate, de o mare precizie şi cu posibilităţi extinse de detaliere cartografică, cuprind o serie de module specializate pentru editarea hărţilor de navigaţie marine şi electronice, respectându-se în totalitate cerinţele de standardizare recomandate de OHI.

 

LABORATORUL HĂRŢI ANALOGICE DE NAVIGAŢIE

Redactează şi editează hărţile de navigaţie maritimă oficiale pentru zona economică exclusivă a României.


LABORATORUL HĂRŢI ELECTRONICE DE NAVIGAŢIE

Redactează şi editează hărţile electronice de navigaţie oficiale pentru zona economică exclusivă a României.


LABORATORUL AVIZE PENTRU NAVIGATORI (AWNIS)

Redactează şi editează publicaţii nautice periodice, avize pentru navigatori lunare şi anuale, necesare la bordul navelor militare şi civile în scopul informării de navigaţie şi actualizării hărţilor şi publicaţiilor nautice oficiale româneşti. Avertismentele de navigaţie/ Avizele radio pentru navigatori (ARN) se publică de către Direcţia Hidrografică Maritimă şi sunt transmise către navigatori de serviciul internaţional de avertismente de navigaţie prin Staţia bulgară de radiocoastă, RADIO VARNA, pentru zona Mării Negre şi prin Oficiul hidrografic spaniol pentru bazinul hidrografic NAVAREA III. Laboratorul Avize pentru Navigatori are şi atribuţii specifice unei celule AWNIS (Serviciul de informaţii de Navigaţie Aliat Global). Celula AWNIS participă la exerciţiile militare internaţionale ale Forţelor Navale cu informaţii privind securitatea şi siguranţa navigaţiei (SASON) pentru asigurarea libertăţii de navigaţie. Avizele pentru navigatori editate de laborator sunt prezentate în detaliu la domeniul produse şi servicii, subdomeniul publicaţii.


LABORATORUL PUBLICAŢII NAUTICE

Redactează şi editează publicaţiile nautice oficiale româneşti în conformitate cu rezoluţiile tehnice şi standardele OHI. Publicaţiile nautice oficiale editate de laborator sunt prezentate în detaliu la domeniul produse şi servicii, subdomeniul publicaţii.


ATELIERUL TIPĂRIRE HĂRŢI

Atelierul tipărire hărţi se constituie în cadrul Direcţiei Hidrografice Maritime/Secţia Cartografie Marină, cu sediul în str. Fulgerului nr. 1, loc. Constanţa, jud. Constanţa, în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 167/2006 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii editoriale şi poligrafice în Ministerul Apărării, capitolul I, art. 3, alin. (3), fără personalitate juridică. Tipăreşte hărţile de navigaţie maritimă editate de laboratorul hărţi analogice de navigaţie.
  • Redactarea unei hărţi analogice de navigaţie

  • Redactarea unei hărţi electronice de navigaţie

  • Redactarea avizului pentru navigatori

  • Redactarea cărţii pilot

  • Mini-tipografie digitală hărţi de navigaţie

Top