Decizia ministerială nr. 126 din 23 februarie 1926 privind înființarea unui serviciu special de hidrografie și geofizie pe lângă divizia de Dunăre și a unui serviciu special de hidrografie, geofizică și astronomie pe lângă divizia de mare.

Hotărârea Consiliului de miniștri nr. 2444 din 11 Noiembrie 1955 privind transferul sistemului de pilotaj maritim prin faruri și semnalizare de la Ministerul Transporturilor Navale și Aeriene la Ministerul Forțelor Armate.

Legea nr. 414/ 2006 pentru aderarea Guvernului României la Convenția privind Organizația Hidrografică Internațională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967.

Hotărârea Guvernului nr. 1560/ 2007 pentru aprobarea plății contribuției financiare anuale a României la Organizația Hidrografică Internațională.

Ordonanța Guvernului nr. 41/ 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte(Asociția Internațională de Semnalizare Maritimă).

Hotărârea Guvernului nr. 804/ 2006 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

Legea nr. 256/ 2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore.

Hotărârea nr. 546/ 2004 privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea domeniului public al statului în zona costieră.

LEGEA nr. 395 din 10 octombrie 2004 privind activitatea hidrografică maritimă, ce are ca scop crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea în siguranța a navigației, în scopul protejării navelor, mărfurilor, echipajelor și pasagerilor, bunurilor acestora și de protecție a mărfurilor.
descarcă pdf (146 KB)


ORDINUL Nr. M 129 din 11 noiembrie 2016 privind stabilirea datelor publice obtinute din activitatea hidrografica maritima care se pun la dispozitia utilizatorilor, a activitatilor hidrografice, cartografice si de publicare ce se pot desfasura contra cost, precum si a tarifelor aferente acestora.
descarcă pdf (405 KB)


ORDINUL Nr. M 235 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M129/2016 privind stabilirea datelor publice obtinute din activitatea hidrografica maritima care se pun la dispozitia utilizatorilor, a activitatilor hidrografice, cartografice si de publicare ce se pot desfasura contra cost, precum si a tarifelor aferente acestora.
descarcă pdf (2,2 MB)http://legislatie.just.ro/Public/RezultateCautare?titlu=activitatea+hidrografica

Top