Laboratorul Climatologie Militară și Administrare Date Meteo este structura specializată în colectarea, decodificarea, prelucrarea, stocarea și analizarea datelor meteorologice din toate sursele disponibile. Rolul laboratorului este de a caracteriza climatic, din punct de vedere al operațiilor militare, zona de responsabilitate sau de interes și de a întocmi statistici climatologice, pentru orice raion sau arie de operație, ce vin în sprijinul planificării și organizării exercițiilor și misiunilor Forțelor Navale Române.

Pentru a-și atinge obiectivele, Laboratorul Climatologie Militară și Administrare Date Meteo organizează, exploatează, întreţine şi modernizează Rețeaua de Supraveghere Meteorologică Maritimă a Forțelor Navale, formată din 7 stații meteorologice automate costiere și 5 navale, și Sistemul Meteorologic Integrat Național al Forțelor Navale.

Laboratoarele coordonează activitatea și instruirea personalului din sistemul METOC al Forțelor Navale și realizează cooperarea pentru schimbul de date și produse METOC cu structurile similare din statele membre NATO sau partenere. De asemenea elaborează și revizuiește manualele, instrucțiunile și ordinele care implementează asigurarea METOC în Forțele Navale.

 

  • Frecvența direcției vantului (%) la coastă, Constanța

  • Viteza medie și maximă la coasta, Constanța

Top