Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:

 

Legea 554/2001

ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

  • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice
  • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice
  • numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
  • coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet
  • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
  • programele si strategiile proprii
  • lista cuprinzand documentele de interes public
  • lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
  • modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

 

Informatiile stipulate de art. 5 / Legea 544/2001 pot fi accesate in sectiunile paginii noastre de Internet, www.dhmfn.ro.

Top