Publicaţia anuală „Anexa la ediţia specială a avizului pentru navigatori” cuprinde mijloacele de semnalizare maritimă şi reglementările de navigaţie în zona de litoral a României. Se publică în limbile română și engleză.

 

Achiziţionarea acestui produs se face la sediul Direcţiei Hidrografice Maritime şi doar pe suport de hârtie. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, după emiterea facturii, în contul:

RO41 TREZ 2315 005X XX00 0374

Preț 7 Euro plătibili în Lei la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top