În domeniul cercetarii ştiinţifice DHM a participat la următoarele proiecte de cercetare:

 

1. Titlul proiectului: "Platforma ştiinţifică şi de transfer tehnologic în domeniul oceanografiei operaţionale, vector pentru creşterea securităţii în partea de vest a Mării Negre";

 • Forma de participare: DHM - partener;
 • Sursa de finanţare: Programul CEEX 2006;
 • Valoare proiect: 153 570 lei;
 • Perioada derulării contractului: 2006 – 2008;

 

2. Titlul proiectului: "Influenta modificarilor geo-climatice globale si regionale asupra dezvoltarii durabile in Dobrogea- GLOBE";

 • Forma de participare: DHM - coordonator de proiect, parteneri 9 instituţii de cercetare şi universtăţi;
 • Sursa de finanţare: Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE 2007;
 • Valoare proiect: 1 097 533 lei;
 • Perioada derulării contractului: 2007 – 2010;

 

3. Titlul proiectului: "Întărirea capacităţii administrative şi de management al activităţilor de cercetare-dezvoltare din Direcţia Hidrografică Maritimă prin achiziţionarea de echipamente IT şi softuri performante – HIDRODATANET";

 • Forma de participare: DHM - coordonator de proiect;
 • Sursa de finanţare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională - Programul POSCCE-A2-O2.2.4-2009-3;
 • Valoare proiect: 468 000 lei;
 • Perioada derulării contractului: 2010;

 

4. Titlul proiectului: "Sistem pentru detecţia, clasificarea şi identificarea factorilor subacvatici locali generatori de riscuri de securitate – SECRIS";

 • Forma de participare: DHM - partener;
 • Sursa de finanţare: Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE 2008;
 • Valoare proiect: 100 000 lei;
 • Perioada derulării contractului: 2008 – 2011;

 

Top