Publicaţia nautică „Manualul navigatorului (DH-100)” este un ghid practic ce descrie elementele de hidrografiei, cartografie marină, semnalizare maritimă şi meterorologie, etc. ce concură la siguranța navigației navei de-a lungul voiajului maritim al navei.

 

Achiziţionarea acestui produs se face la sediul Direcţiei Hidrografice Maritime şi doar pe suport de hârtie. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, după emiterea facturii, în contul:

RO41 TREZ 2315 005X XX00 0374

Preț 50 Euro plătibili în Lei la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top