Rezumatul proiectului

 

QUIETSEAS este un proiect finanțat de Directoratul General pentru Mediu al Comisiei Europene în cadrul apelului „DG ENV / MSFD 2020” Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Acest apel finanțează următoarea fază de implementare a Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin – DCSMM (2008/56/CED).

 

Proiectul QUIETSEAS își propune să sprijine autoritățile competente din statele membre (SM) pentru dezvoltarea practică a DCSMM prin asistarea cooperării (sub) regionale furnizând metode și instrumente pentru evaluarea și gestionarea zgomotului subacvatic (Descriptor 11). Acest proiect are la bază rezultatele obținute în cadrul proiectelelor QUIETMED (2017-2019) și QUIETMED2 (2019-2021), finanțate în apelurile anterioare DCSMM DG-ENV.

 

Obiectivele principale ale QUIETSEAS sunt stabilite astfel încât să permită evaluarea impactului zgomotului subacvatic asupra biodiversității marine și să faciliteze implementarea măsurilor coordonate privind atenuarea zgomotului pentru a atinge obiectivul de Stare Ecologică Bună (SEB).

 

Rezultatele vor consta în furnizarea de metode pentru evaluarea SEB prin:

• identificarea unor indicatori de impact specifici (pentru speciile sensibile - mamifere marine) care vor permite o evaluare bazată pe risc a zgomotului antropogen continuu (D11C2);

• propunerea unor metodologii comune pentru a facilita implementarea strategiei cadru și stabilirea valorilor prag pentru zgomot continuu;

• livrarea unor unelte pentru gestionarea eficientă bazată pe riscuri a zgomotului impulsiv (D11C1) și continuu (D11C2).

 

Într-un domeniu larg, proiectul QUIETSEAS va lua în considerare particularitățile regiunilor Mării Mediterane și Mării Negre, continuând cooperarea deja stabilită, nu numai la nivel regional și subregional al UE, ci și cu țări din afara UE în contextul Convenției de la Barcelona. Proiectul QUIETSEAS își propune să stimuleze această cooperare prin evaluarea eficacității măsurilor coordonate potențiale pentru reducerea presiunii cauzate de traficul maritim și prin consolidarea capacităților pentru a asigura transferul de cunoștințe între parteneri.

 

Proiectul QUIETSEAS este coordonat de Marine Technology Center din Spania (CTN). Consorțiul este alcătuit din 10 entități, inclusiv actori relevanți ai Strategiei comune de implementare (TG Noise), ai convențiilor maritime regionale (Barcelona - UNEP / MAP, OSPAR) și autorități competente. Echipa este formată din ACCOBAMS (Monaco), SHOM (Franța), HCMR (Grecia), POLIMI (Italia), IZVRS (Slovenia), SPA / RAC (Tunisia), Direcția Hidrografică Maritimă (România), DHM (Cipru) și ICES (Danemarca).

 

Punct de contact Direcția Hidrografică Maritimă: hidro@dhmfn.ro

 

Conducatorul proiectului din partea Direcției Hidrografice Maritime: Dr. Maria Emanuela MIHAILOV (emanuela.mihailov@dhmfn.ro)

 

Membri în proiect din partea Direcției Hidrografice Maritime: dr. Nicolae VATU (specialist în navigație, co-responsibil de proiect), dr. Lucian DUMITRACHE (geograf, hidrograf, expert D11), dr. Petrica POPOV (fizician, expert D11), Consuela CONSTANTINESCU (inginer), Lucian DUȚU (hidrograf cat. A, manager date D11C2), Iulian ANGHEL (specialist în navigație, D11C2), Andrei LUCACI (expert IT, manager date geospațiale, manager date D11C1).

 

Acoperirea geografică a proiectului: Marea Neagră și Marea Mediterană

 

Parteneri în ordine alfabetică: Cipru, Danemarca, Franța, Grecia, Italia, Monaco, Slovenia, Spania, România, Tunisia

 

Durata proiectului: 24 de luni începând cu 1 februarie 2021

 

 

Pentru mai multe informații accesați pagina oficială a proiectului: https://quietseas.eu

Top