În conformitate cu Legea nr.395/2004 privind activitatea hidrografică maritimă și Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M129/2016 privind stabilirea datelor publice obținute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziția utilizatorilor, a activităților hidrogrografice, cartografice și de publicare care se pot desfășura contra cost, precum și a tarifelor aferente acestora, Direcția Hidrografică Maritimă poate desfăşura, contra cost, ridicări topografice.

Costuri totale exprimate în euro pentru 1 hectar de ridicare topografică în funcţie de categoria terenului şi de gradul de acoperire:

           Teren
Relief
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI
Categoria I 85 113 141 169 197 225
Categoria II 96 130 163 197 231 265
Categoria III 107 147 186 225 265 304
Categoria IV 118 163 209 254 299 344
Categoria V 130 180 231 282 333 383

 

Unitatea de măsură pentru ridicarea topografică este hectarul.

 

Pentru lucrările topogeodezice de teren executate în afara perioadelor optime, normele de timp se majorează cu cotele procentuale prevăzute în tabelul de mai jos:

Zona de lucru / luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie-Octombrie Noiembrie Decembrie
Șes și deal 35% 35% 15% - 15% 35%
Munte 40% 40% 30% 20% 30% 40%

Tarifele nu includ cheltuieli de deplasare a personalului şi platformei hidrografice în/din zona de lucru (transport, diurnă, cazare) şi sunt suportate de beneficiar.

Eventualele cheltuieli de imprimare se calculează în funcţie de cerinţele beneficiarului şi sunt suportate de către acesta.

Top