Directii de cercetare-dezvoltare

• dezvoltarea cercetării ştiinţifice multidisciplinare a zonei maritime naţionale de competenţă;

• participarea la cercetarea ştiinţifică în apele naţionale şi internaţionale în domeniul hidrografiei, oceanografiei și topogeodeziei;

• dezvoltarea cercetării ştiinţifice multidisciplinare a zonelor costiere și economice exclusive a României;

• dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul meteorologiei marine în bazinul de vest al Mării Negre;

• dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul cartografiei nautice clasice şi electronice.

 

Activitatea laboratorului pentru cercetare-inovare

În anul 2008, Direcția Hidrografică Maritimă a fost acreditată ca instituţie care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, fiind implicată în proiecte cu finaţare naţională şi europeană, însă nu dispunea de o structură specializată care să coordoneze activitatea de cercetare-dezvoltare. Astfel, începând cu anul 2019, în cadrul instituției s-a înființat Laboratorul pentru cercetare-inovare, structură specializată, care asigură în Direcția Hidrografică Maritimă desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, capabile să contribuie la sporirea bazei tehnico-materiale în domeniile hidrografiei, oceanografiei, topogeodeziei, meteorologiei și semnalizării maritime cât și în domeniul cartografiei nautice clasice şi electronice, respectiv la perfecționarea procedeelor specifice misiunilor de MCM (Mine Counter Measures), în strânsă legătură cu obiectivele concrete ale Organizației Hidrografice Internaționale, ale Alianţei Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene privind standardizarea şi interoperabilitatea între organizații.

 

Atribuţiile laboratorului pentru cercetare-inovare:

• Coordonează activitatea de cercetare științifică din cadrul Direcției Hidrografice Maritime cu respectarea prevederilor legislative (atât în mediul civil cât și militar) din acest domeniu;

• Face demersuri pentru păstrarea statutului Direcției Hidrografice Maritime ca entitate de cercetare-dezvoltare recunoscută de către Ministerul Educației și Cercetării;

• Elaborează proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniile de competență ale Direcției Hidrografice Maritime cu implicarea personalului de specialitate din cadrul unității;

• Participă la întocmirea documentelor necesare participării în comun cu alte instituții de cercetare românești și străine din domeniu, la competițiile de proiecte finanțate din fonduri naționale sau europene;

• Identifică posibili parteneri pentru colaborarea în proiecte de cercetare științifică, printre instituții naționale de cercetare-dezvoltare, instituții de învățământ superior, etc. pentru cooptarea acestora în cadrul unor parteneriate eligibile, în scopul accesării de fonduri europene;

• Propune echipe de implementare a proiectelor în care Direcția Hidrografică Maritimă este partener sau coordonator de proiect;

• Monitorizează și coordonează toate activitățile prevăzute în proiectele de cercetare stipulate în contractele în care este implicată Direcția Hidrografică Maritimă;

• Propune alocări bugetare pentru acoperirea activităților de cercetare științifică din cadrul Direcției Hidrografice Maritime;

• Elaborează propuneri pentru acorduri de colaborare în domeniul cercetării științifice cu instituții care au ca obiect de activitate cercetarea științifică;

• Face propuneri pentru constituirea Consiliului Științific al instituției și coordonează activitatea acestuia;

• Coordonează și conduce activitățile științifice organizate de către instituție: sesiuni de comunicări științifice, workshop-uri, etc.;

• Centralizează și supune aprobării Consiliului Științific al instituției lucrările științifice de specialitate propuse spre a fi publicate în Buletinul DHM;

• Participă ca reprezentant din partea Direcției Hidrografice Maritime la activitățile cu caracter științific la care instituția este invitată.

 

Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare

În domeniul cercetarii ştiinţifice DHM a participat la următoarele proiecte de cercetare:

 

1. Titlul proiectului: "Platforma ştiinţifică şi de transfer tehnologic în domeniul oceanografiei operaţionale, vector pentru creşterea securităţii în partea de vest a Mării Negre";

 • Forma de participare: DHM - partener;
 • Sursa de finanţare: Programul CEEX 2006;
 • Valoare proiect: 153 570 lei;
 • Perioada derulării contractului: 2006 – 2008;

 

2. Titlul proiectului: "Influenta modificarilor geo-climatice globale si regionale asupra dezvoltarii durabile in Dobrogea- GLOBE";

 • Forma de participare: DHM - coordonator de proiect, parteneri 9 instituţii de cercetare şi universtăţi;
 • Sursa de finanţare: Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE 2007;
 • Valoare proiect: 1 097 533 lei;
 • Perioada derulării contractului: 2007 – 2010;

 

3. Titlul proiectului: "Întărirea capacităţii administrative şi de management al activităţilor de cercetare-dezvoltare din Direcţia Hidrografică Maritimă prin achiziţionarea de echipamente IT şi softuri performante – HIDRODATANET";

 • Forma de participare: DHM - coordonator de proiect;
 • Sursa de finanţare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională - Programul POSCCE-A2-O2.2.4-2009-3;
 • Valoare proiect: 468 000 lei;
 • Perioada derulării contractului: 2010;

 

4. Titlul proiectului: "Sistem pentru detecţia, clasificarea şi identificarea factorilor subacvatici locali generatori de riscuri de securitate – SECRIS";

 • Forma de participare: DHM - partener;
 • Sursa de finanţare: Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE 2008;
 • Valoare proiect: 100 000 lei;
 • Perioada derulării contractului: 2008 – 2011;

Top