• Astăzi, 01.11.2023, Direcția Hidrografică Maritimă ,,Comandor Alexandru Cătuneanu”, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii.
 • Obiectul proiectului de act normativ îl constituie înființarea pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii, constând în producția hărților clasice, hărților electronice și a documentelor nautice.
 • Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 •  Proiect act normativ

   Notă de fundamentare

 • Documentația poate fi consultată
 •  pe pagina de internet a instituției la https ://www.dhmfn.ro

   la sediul instituției municipiul Constanța str. Fulgerului nr. 1

   proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

 • Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 15.11.2023.
 •  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail hidro@dhmfn.ro

   prin poștă, pe adresa municipiul Constanța str. Fulgerului nr. 1

   la sediul instituției, la adresa municipiul Constanța str. Fulgerului nr. 1, între orele 07:30 - 15:30.

 • Materialele transmise vor purta mențiunea “Propuneri privind proiectului de act normativ privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii”.
 • Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.
 • Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 • Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâliri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 15.11.2023.
 • Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:telefon 0241 651 040 (int. 141), e-mail hidro@dhmfn.ro , persoană de contact Elena VASILE.
 • Top