Publicaţia nautică "Supliment la cartea pilot a Mării Negre (DH-102.1)" aduce la zi Cartea pilot a Mării Negre şi conţine toate modificările cu caracter permanent apărute sub formă de avize pentru navigatori în timpul scurs de la ultima actualizare a ediţiei curente a Cărţii pilot şi până în momentul publicării unei noi ediţii a acesteia.

 

Achiziţionarea acestui produs se face la sediul Direcţiei Hidrografice Maritime şi doar pe suport de hârtie. Plata se poate efectua și prin transfer bancar, după emiterea facturii, în contul:

RO41 TREZ 2315 005X XX00 0374

Preț 19 Euro plătibili în Lei la cursul euro/leu comunicat de BNR pentru ziua facturării.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactați.

Top